hướng phát triển tiềm năng

Ninh Bình: Du lịch nông thôn - hướng phát triển tiềm năng

Ninh Bình: Du lịch nông thôn - hướng phát triển tiềm năng  (10/11/2020)

Du lịch nông thôn hiện nay có vị trí quan trọng trong xu thế hội nhập và phát triển. ở Ninh Bình tuy mới hình thành khoảng hơn chục năm…
TIN NỔI BẬT