hoạt động xúc tiến du lịch

Tây Ninh tạm hoãn nhiều hoạt động xúc tiến du lịch do dịch Covid-19

Tây Ninh tạm hoãn nhiều hoạt động xúc tiến du lịch do dịch Covid-19  (23/06/2021)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, rất nhiều hoạt động xúc tiến du lịch bị lùi thời gian tổ chức hoặc tạm hoãn.  
TIN NỔI BẬT