hỗ trợ thông tin

Hỗ trợ thông tin cho hơn 1.200 khách du lịch đến Hà Nội

Hỗ trợ thông tin cho hơn 1.200 khách du lịch đến Hà Nội  (28/06/2021)

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong gần 6 tháng qua, các bộ phận liên quan đã hỗ trợ thông tin cho hơn 1.200 lượt du khách đến Thủ đô.…
TIN NỔI BẬT