hỗ trợ kỹ thuật

Liên minh Châu Âu hỗ trợ kỹ thuật cho Ngành du lịch Việt Nam

Liên minh Châu Âu hỗ trợ kỹ thuật cho Ngành du lịch Việt Nam  (01/04/2019)

(TITC) – Ngày 29/3/2019 tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn du lịch (TAB) đã giới thiệu nội dung và chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Liên minh Châu…
TIN NỔI BẬT