hồ bản Vẽ

Vẻ đẹp hoang sơ của hang đá giữa hồ bản Vẽ - Nghệ An

Vẻ đẹp hoang sơ của hang đá giữa hồ bản Vẽ - Nghệ An  (03/01/2020)

Hang đá Thằm Kèo, trong tiếng Thái có nghĩa là "tấm gương soi" giữa hồ Bản Vẽ thuộc địa phận xã Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An) còn hoang…
Vẻ đẹp hoang sơ của hang đá giữa hồ bản Vẽ - Nghệ An

Vẻ đẹp hoang sơ của hang đá giữa hồ bản Vẽ - Nghệ An  (03/01/2020)

Hang đá Thằm Kèo, trong tiếng Thái có nghĩa là "tấm gương soi" giữa hồ Bản Vẽ thuộc địa phận xã Hữu Khuông (Tương Dương - Nghệ An) còn hoang…
TIN NỔI BẬT