hát bội, Vĩnh Long, đốt đuốc

Đốt đuốc đi xem hát bội ở Vĩnh Long

Đốt đuốc đi xem hát bội ở Vĩnh Long  (12/10/2020)

Vĩnh Long là nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa, có nhiều văn hóa phi vật thể có giá trị. Nhưng trên thực tế do nhiều nguyên nhân…
TIN NỔI BẬT