gốm Chăm

Chiêm ngưỡng nghệ thuật di sản gốm Chăm

Chiêm ngưỡng nghệ thuật di sản gốm Chăm  (29/06/2023)

Ngày 29/11/2022, UNESCO chính thức ghi danh "Nghệ thuật làm gốm của người Chăm vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp". Và…
Bình Thuận: Đề án gốm Chăm và trách nhiệm giữ nghề

Bình Thuận: Đề án gốm Chăm và trách nhiệm giữ nghề  (23/11/2021)

Trong số 35 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh thì người Chăm là dân tộc tại chỗ có nền văn hóa sớm phát triển và được…
Phát huy giá trị độc đáo và trường tồn của gốm Chăm

Phát huy giá trị độc đáo và trường tồn của gốm Chăm  (29/03/2019)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ “Nghệ thuận Xòe Thái” và “Nghệ thuật…
TIN NỔI BẬT