giấy bản

Nghề làm giấy bản của người Dao Đỏ

Nghề làm giấy bản của người Dao Đỏ  (28/04/2020)

Dân tộc Dao có nền văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc thể hiện qua nhiều phong tục, tập quán và nghề truyền thống. Trong đó, nghề làm giấy…
Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao Đỏ ở Việt Quang (Hà Giang)

Kỹ thuật làm giấy bản của người Dao Đỏ ở Việt Quang (Hà Giang)  (03/04/2020)

Năm 2018, kỹ thuật làm giấy bản của người Dao Đỏ, thôn Thanh Sơn, thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) được Bộ Văn hóa, Thể thao…
TIN NỔI BẬT