giá trị Di sản Tràng An

Tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Tràng An

Tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản Tràng An  (07/10/2020)

Vừa qua, tại Khách sạn Bái Đính, Ban quản lý Quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch) tổ chức tập huấn về công tác bảo tồn, phát huy…
TIN NỔI BẬT