giá điện

Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng khách hàng sản xuất

Chính phủ giao Bộ Công Thương nghiên cứu áp dụng giá bán lẻ điện cho cơ sở lưu trú du lịch ngang bằng khách hàng sản xuất  (23/05/2023)

(TITC) - Đây là chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 82/NQ-CP ban hành ngày 18/5/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục…
Gian nan giá điện đối với các cơ sở lưu trú du lịch

Gian nan giá điện đối với các cơ sở lưu trú du lịch  (06/05/2020)

(TITC) – Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị nêu cụ thể giải pháp “điều chỉnh giá điện áp dụng cho các cơ sở lưu trú du lịch…
TIN NỔI BẬT