đường 723

Triển vọng du lịch cung đường 723 của Lâm Đồng

Triển vọng du lịch cung đường 723 của Lâm Đồng  (07/11/2019)

Tỉnh lộ 723 (Quốc lộ 27C) lâu nay vẫn được mệnh danh là cung đường nối biển và hoa. Từ khi được khai thông và đưa vào hoạt động, cung…
TIN NỔI BẬT