du lịch an toàn, Cần Thơ, Covid-19, giải pháp, thực trạng

Đi tìm diện mạo du lịch an toàn cho Cần Thơ

Đi tìm diện mạo du lịch an toàn cho Cần Thơ  (16/11/2020)

Năm 2020 thật sự đầy thách thức với ngành du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vấn đề hiện nay đặt ra cho các nhà quản lý, kinh doanh…
TIN NỔI BẬT