đồng bào dân tộc Kháng

Độc đáo lễ hội tạ ơn của đồng bào dân tộc Kháng ở Điện Biên

Độc đáo lễ hội tạ ơn của đồng bào dân tộc Kháng ở Điện Biên  (16/01/2021)

Lễ hội tạ ơn (Pang Phoóng) của đồng bào dân tộc Kháng ở Điện Biên mang đậm sắc thái văn hóa của cộng đồng, thể hiện rõ ý niệm và…
TIN NỔI BẬT