đồng bào Thổ

Khám phá trang phục của đồng bào Thổ

Khám phá trang phục của đồng bào Thổ  (25/09/2020)

Không cầu kỳ như trang phục của đồng bào Mông, Thái,… trang phục của đồng bào Thổ tương đối giản đơn, có nhiều nét vay mượn song cũng không khó để…
Nghi lễ nghề nông của đồng bào Thổ

Nghi lễ nghề nông của đồng bào Thổ  (18/11/2019)

Người Thổ là cư dân bản địa mang nặng dấu ấn văn hóa Việt Mường xa xưa, được bảo tồn tới ngày nay. Nét độc đáo đậm đà bản sắc…
TIN NỔI BẬT