đón trên 10,6 triệu lượt du khách

Hải Phòng phấn đấu đón trên 10,6 triệu lượt du khách trong năm 2020

Hải Phòng phấn đấu đón trên 10,6 triệu lượt du khách trong năm 2020  (03/01/2020)

Năm 2019, ngành Du lịch Hải Phòng đón gần 9,1 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 16% so với năm trước; trong đó khách quốc tế đạt 930.000 lượt,…
TIN NỔI BẬT