điều kiện y tế

[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam

[Infographic] Quy định về phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách quốc tế vào Việt Nam  (17/05/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả quy định phòng chống dịch bệnh khi nhập cảnh đối với khách du lịch quốc tế vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022

[Infographic] Điều kiện y tế đối với khách quốc tế đến Việt Nam từ 15/3/2022  (31/03/2022)

(TITC) - Dưới đây là Infographic mô tả điều kiện về y tế đối với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam từ 15/3/2022, được quy định…
TIN NỔI BẬT