di tích cách mạng

Những di tích cách mạng đặc biệt ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Những di tích cách mạng đặc biệt ở Bà Rịa - Vũng Tàu  (01/08/2022)

Căn cứ Minh Đạm, Địa đạo Long Phước, Nhà tròn Bà Rịa là những di tích cách mạng đặc biệt ở Bà Rịa - Vũng Tàu.  
Tiên Yên (Quảng Ninh): Hệ thống di tích cách mạng cần sớm được đầu tư

Tiên Yên (Quảng Ninh): Hệ thống di tích cách mạng cần sớm được đầu tư  (31/08/2020)

Huyện Tiên Yên có nhiều di tích cách mạng và hệ thống các công trình kiến trúc Pháp cổ điển… Các di tích điển hình nhất có thể kể tới…
Hà Nội: Phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến

Hà Nội: Phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng chiến  (01/07/2019)

Là bộ phận quan trọng trong hệ thống di sản văn hóa của Hà Nội, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích cách mạng, kháng…
TIN NỔI BẬT