di tích Chùa Cầu

Khảo sát, số hóa dữ liệu di tích Chùa Cầu (Quảng Nam)

Khảo sát, số hóa dữ liệu di tích Chùa Cầu (Quảng Nam)  (08/03/2023)

Nhân dân và du khách vẫn có thể tham quan, thực hiện các nghi thức tín ngưỡng, viếng hương tại di tích Chùa Cầu và các hoạt động liên quan…
Quảng Nam dành hơn 20 tỷ đồng tu bổ di tích Chùa Cầu

Quảng Nam dành hơn 20 tỷ đồng tu bổ di tích Chùa Cầu  (29/12/2022)

Ngày 28/12, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An (Quảng Nam) tổ chức lễ khởi công Dự án tu bổ di tích Chùa Cầu, với vốn đầu tư của…
TIN NỔI BẬT