di sản vật thể

Hà Nội: Giữ gìn phong độ riêng của văn hóa

Hà Nội: Giữ gìn phong độ riêng của văn hóa  (07/10/2022)

Không một tỉnh, thành phố nào trên cả nước có nhiều di sản văn hóa như ở Hà Nội. Có di sản vật thể sừng sững, có di sản phi…
Quảng Nam: Tinh hoa làng nghề và thành phố sáng tạo

Quảng Nam: Tinh hoa làng nghề và thành phố sáng tạo  (20/07/2022)

Bên cạnh những giá trị nổi bật toàn cầu, Hội An còn sở hữu mạng lưới di sản vật thể, phi vật thể phong phú đa dạng. Và đô thị…
Ngôn ngữ là công cụ để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể

Ngôn ngữ là công cụ để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể  (22/02/2022)

Ngôn ngữ là công cụ mạnh mẽ nhất để bảo tồn và phát triển di sản vật thể và phi vật thể. Tất cả mọi thứ được thực hiện để…
TIN NỔI BẬT