đầu tàu

Thành phố Hội An nỗ lực lấy lại vai trò “đầu tàu” du lịch

Thành phố Hội An nỗ lực lấy lại vai trò “đầu tàu” du lịch  (23/09/2020)

Nằm trong vùng Di sản miền Trung và chuỗi điểm đến Quảng Nam-Huế-Đà Nẵng, Hội An đã khẳng định được thương hiệu trên bản đồ du lịch quốc gia là…
TIN NỔI BẬT