dấu hiệu tăng trưởng

Cao Bằng: 5 tháng đầu năm, dịch vụ du lịch đã có dấu hiệu tăng trưởng

Cao Bằng: 5 tháng đầu năm, dịch vụ du lịch đã có dấu hiệu tăng trưởng  (02/06/2021)

Mặc dù còn chịu ảnh hưởng nhiều của dịch COVID-19, nhưng kết quả kinh doanh dịch vụ du lịch đã có dấu hiệu tăng trưởng so với cùng kỳ năm…
TIN NỔI BẬT