đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch

Bộ VHTTDL yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị đón khách du lịch  (04/03/2022)

(TITC) - Ngày 2/3, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 09/TTr-THTCD gửi Chánh Thanh tra Sở quản lý du lịch các tỉnh,…
Hải Phòng: Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch hoàn thành việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trước ngày 10/5/2021

Hải Phòng: Yêu cầu các cơ sở lưu trú du lịch hoàn thành việc đăng ký và tự đánh giá…  (02/05/2021)

Thực hiện Công văn số 2745/UBND-VX ngày 28/4/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực…
TIN NỔI BẬT