dân tộc Hoa

 Phát triển đời sống văn hoá của dân tộc Hoa trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Phát triển đời sống văn hoá của dân tộc Hoa trên địa bàn tỉnh Bình Phước  (04/10/2022)

Đồng bào người Hoa đã tích cực tham gia các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, tích cực cùng địa phương tổ chức…
An Giang: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc vào hoạt động du lịch

An Giang: Phát huy giá trị văn hóa dân tộc vào hoạt động du lịch  (03/11/2020)

An Giang là vùng đất định cư của 4 dân tộc Kinh - Hoa - Chăm - Khmer với nền văn hóa vô cùng đặc sắc. Do đó, việc khai…
TIN NỔI BẬT