dân tộc Cờ Lao

Khám phá phong tục cưới hỏi của dân tộc Cờ Lao (Hà Giang)

Khám phá phong tục cưới hỏi của dân tộc Cờ Lao (Hà Giang)  (10/05/2021)

Mặc dù là một trong những dân tộc đặc biệt ít người của cả nước, nhưng người Cờ Lao ở xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) vẫn gìn giữ được…
Độc đáo các nghi lễ truyền thống của dân tộc Cờ Lao

Độc đáo các nghi lễ truyền thống của dân tộc Cờ Lao  (06/10/2020)

Người Cờ Lao, xã Túng Sán (Hoàng Su Phì) là một trong hai nhóm Cờ Lao hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh ta. Mặc dù chỉ chiếm 1,38%…
TIN NỔI BẬT