đậm tính nhân văn

Tục đòi nợ đậm tính nhân văn của người M’nông

Tục đòi nợ đậm tính nhân văn của người M’nông  (08/10/2020)

Người M’nông xưa có nhiều tập tục mang đậm tính nhân văn, trong đó có tục đòi nợ. Khi lâm vào tình cảnh khó khăn, người nghèo khó phải đi…
TIN NỔI BẬT