đặc trưng, thân thiện, hấp dẫn

Bình Định: Xây dựng điểm đến an toàn, đặc trưng, thân thiện, hấp dẫn

Bình Định: Xây dựng điểm đến an toàn, đặc trưng, thân thiện, hấp dẫn  (04/08/2021)

Theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Văn Dũng, với Chương trình hành động về phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, hoạt động du lịch sẽ được…
TIN NỔI BẬT