đa dạng văn hóa

Cuộc thi ảnh “Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa”

Cuộc thi ảnh “Lan tỏa sự quan tâm, chia sẻ tầm nhìn về đa dạng văn hóa”  (09/08/2020)

Văn phòng UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội tổ chức cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 với chủ đề “Lan tỏa sự…
TIN NỔI BẬT