công trình văn hóa trọng điểm

Xây dựng Bảo tàng Hà Nội là công trình văn hóa trọng điểm của thành phố

Xây dựng Bảo tàng Hà Nội là công trình văn hóa trọng điểm của thành phố  (08/06/2021)

Sáng 08/6, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa;…
TIN NỔI BẬT