cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú

Đà Nẵng tăng cường phòng chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú  (30/06/2021)

Ngành du lịch Đà Nẵng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch.
TIN NỔI BẬT