chương trình OCOP

Phát triển nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP

Phát triển nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng gắn với chương trình OCOP  (29/04/2022)

Chiều 28/4, trong khuôn khổ Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long “Liên kết cùng phát triển - Đồng Tháp 2022”, tại TP Cao…
Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi

Hiệu quả bước đầu chương trình OCOP ở Quảng Ngãi  (10/03/2022)

Qua 3 năm (2019-2021) triển khai, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã thật sự lan tỏa trên khắp địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Các sản phẩm nông…
Thúc đẩy chương trình OCOP Quảng Ninh

Thúc đẩy chương trình OCOP Quảng Ninh  (06/09/2021)

Chương trình Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) được Quảng Ninh xác định là chương trình kinh tế quan trọng trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng…
TIN NỔI BẬT