chợ Hàn

Sức sống sản phẩm thủ công làng nghề Việt ở chợ Hàn (Đà Nẵng)

Sức sống sản phẩm thủ công làng nghề Việt ở chợ Hàn (Đà Nẵng)  (20/09/2023)

Ở chợ Hàn, có những quầy hàng chỉ chuyên doanh các sản phẩm được lấy từ nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng. Với lợi thế về mẫu mã đẹp,…
Chợ điểm du lịch Đà Nẵng đổi mới đón khách du lịch

Chợ điểm du lịch Đà Nẵng đổi mới đón khách du lịch  (06/04/2023)

Dự án cải tạo nâng cấp chợ Hàn (thành phố Đà Nẵng) với tổng vốn đầu tư hơn 8,1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ phát triển đầu tư của Công…
Đà Nẵng: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ

Đà Nẵng: Phát triển du lịch gắn với thương mại, dịch vụ  (22/03/2023)

Đà Nẵng định hướng du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, mang tính chiến lược và bền vững. Vì vậy, bên cạnh khuyến khích các nhà đầu tư, doanh…
Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp chợ Hàn thành chợ điểm phục vụ du lịch.

Đà Nẵng cải tạo, nâng cấp chợ Hàn thành chợ điểm phục vụ du lịch.  (07/09/2022)

Sau khi được cải tạo và nâng cấp, chợ Hàn sẽ trở thành điểm phục vụ du lịch, theo hướng kết hợp chợ truyền thống và chợ hiện đại.
TIN NỔI BẬT