chiến lược phát triển

Bến Tre: Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030

Bến Tre: Góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030  (01/07/2021)

Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức hội nghị trực tuyến về định hướng, góp ý dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa…
TIN NỔI BẬT