chiếc hòm

Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở Đắk Blô

Độc đáo kho lúa và chiếc hòm của người Giẻ Triêng ở Đắk Blô  (13/10/2020)

Dân tộc Giẻ Triêng là một trong những dân tộc tại chỗ chiếm đa số ở huyện Đăk Glei nói chung và xã Đăk Blô nói riêng. Dân tộc Giẻ…
TIN NỔI BẬT