chất lượng nghề du lịch

Cần nâng cao chất lượng nghề du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong bối cảnh mới

Cần nâng cao chất lượng nghề du lịch để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành trong bối cảnh mới  (07/10/2020)

(TITC) – Ngày 6/10/2020, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổ chức hội thảo “Đánh…
TIN NỔI BẬT