bảo tồn, huyện Văn Lãng, giải pháp

Văn Lãng (Lạng Sơn): Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa

Văn Lãng (Lạng Sơn): Bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa  (07/01/2021)

Thời gian qua, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Qua…
TIN NỔI BẬT