Bảo tàng Lâm Đồng

Lâm Đồng: Triển lãm Di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh

Lâm Đồng: Triển lãm Di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO vinh danh  (14/10/2022)

Bảo tàng Lâm Đồng vừa tổ chức triển lãm Di sản văn hóa, thiên nhiên của Việt Nam được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Lâm Đồng: Gắn công tác bảo tồn, bảo tàng với phát triển du lịch

Lâm Đồng: Gắn công tác bảo tồn, bảo tàng với phát triển du lịch  (12/10/2021)

Là vùng đất chứa đựng nhiều trầm tích, các hiện vật, cổ vật mang giá trị lịch sử, văn hóa đa dạng, phong phú là minh chứng rằng từ xa…
TIN NỔI BẬT