bánh ba đậu

Thân thương bánh ba đậu

Thân thương bánh ba đậu  (22/06/2021)

Bánh được làm từ ba loại đậu, người dân ở đây đặt cho nó cái tên hết sức gần gũi, thân thương: bánh ba đậu hay đậu ba.
Bánh ba đậu – món ăn truyền thống của người Đồng Xuân (Phú Yên)

Bánh ba đậu – món ăn truyền thống của người Đồng Xuân (Phú Yên)  (25/05/2021)

Bánh được làm từ ba loại đậu, người dân ở đây đặt cho nó cái tên hết sức gần gũi, thân thương: bánh ba đậu hay đậu ba.
TIN NỔI BẬT