bản sắc văn hóa dân tộc

Tháo gỡ ''điểm nghẽn'' trong phát triển công nghiệp văn hóa

Tháo gỡ ''điểm nghẽn'' trong phát triển công nghiệp văn hóa  (20/09/2022)

Phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là khâu đột phá trong Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam năm 2030 của Chính phủ. Trong những năm…
Gia Lai: Âm vang cồng chiêng nữ

Gia Lai: Âm vang cồng chiêng nữ  (08/10/2021)

Sự ra đời và hoạt động hiệu quả của những câu lạc bộ cồng chiêng nữ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại sức sống mới cho không…
Tam Đường (Lai Châu) bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Tam Đường (Lai Châu) bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc  (04/06/2020)

Với 12 dân tộc cùng sinh sống, những năm qua, huyện Tam Đường nỗ lực giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần thúc đẩy kinh…
TIN NỔI BẬT