ba sản phẩm du lịch đường sông

TP Hồ Chí Minh phát triển thêm ba sản phẩm du lịch đường sông mới

TP Hồ Chí Minh phát triển thêm ba sản phẩm du lịch đường sông mới  (23/07/2020)

  Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, ngay khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, để góp phần khôi phục thị trường du lịch nội địa, thành…
TIN NỔI BẬT