Xây dựng tổng thể sản phẩm

Hà Giang: Xây dựng tổng thể sản phẩm và điểm đến du lịch

Hà Giang: Xây dựng tổng thể sản phẩm và điểm đến du lịch  (05/10/2020)

Nhằm phát huy, sử dụng hiệu quả tiềm năng, thế mạnh du lịch (DL), tạo động lực thúc đẩy KT – XH; thực hiện thỏa thuận hợp tác với tỉnh…
TIN NỔI BẬT