Vườn hồng Tư Tôn

Ðộc đáo Vườn hồng Tư Tôn, Đồng Tháp

Ðộc đáo Vườn hồng Tư Tôn, Đồng Tháp  (07/04/2021)

Ở những năm 60-80 của thế kỷ trước, mỗi khi nhắc tới nghề trồng hoa kiểng ở Sa Ðéc, tỉnh Ðồng Tháp nhiều người thường nhớ ngay đến Vườn hồng…
TIN NỔI BẬT