Vĩnh Phúc, ngành kinh tế mũi nhọn, đẳng cấp quốc tế

Vĩnh Phúc phấn đấu là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế

Vĩnh Phúc phấn đấu là điểm đến nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế  (03/02/2021)

Khai thác tiềm năng, lợi thế để đầu tư xây dựng các công trình lớn có quy mô, tầm vóc một cách tinh tế, chiến lược, Vĩnh Phúc đã và…
TIN NỔI BẬT