Vĩnh Phúc, Vĩnh Tường, bảo tồn, di sản văn hóa

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa  (22/07/2020)

Di sản văn hóa là những giá trị cốt lõi, được các thế hệ người dân tạo dựng, lưu giữ và truyền từ đời này qua đời khác, có sức…
TIN NỔI BẬT