Vân Kiều

Quảng Trị: Để tiếng cồng chiêng Vân Kiều ngân xa

Quảng Trị: Để tiếng cồng chiêng Vân Kiều ngân xa  (22/07/2021)

Cứ vào mỗi dịp địa phương có những sự kiện hay lễ hội trọng đại hoặc liên hoan văn hóa thì các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng…
Bảo tồn những phong tục đẹp của đồng bào Bru - Vân Kiều

Bảo tồn những phong tục đẹp của đồng bào Bru - Vân Kiều  (11/01/2021)

Cũng như các dân tộc thiểu số khác ở Trường Sơn - Tây Nguyên, đồng bào Bru - Vân Kiều có nhiều phong tục đẹp như: lễ mừng cơm mới,…
TIN NỔI BẬT