Vai trò vùng đất ngập nước

Vai trò của các vùng đất ngập nước đối với con người và thiên nhiên

Vai trò của các vùng đất ngập nước đối với con người và thiên nhiên  (27/09/2021)

Theo Công ước RAMSAR, ĐNN bao gồm: Vùng đầm lầy; đầm lầy than bùn; những vực nước bất kể là tự nhiên hay nhân tạo; những vùng ngập nước tạm…
TIN NỔI BẬT