UNESCO Việt Nam

Đề cử một số địa danh là di sản thế giới

Đề cử một số địa danh là di sản thế giới  (13/01/2021)

Trong năm 2021, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề cử di…
TIN NỔI BẬT