Ttruyền thông

Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch

Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch  (21/05/2019)

Với mục tiêu ứng dụng công nghệ hiện đại, đổi mới cách thức, nội dung, tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò động…
TIN NỔI BẬT