Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh, nghệ sĩ Quyền Linh, ý tưởng kích cầu du lịch Việt Nam, Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam,

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với nghệ sĩ Quyền Linh về ý tưởng kích cầu du lịch Việt Nam

Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh làm việc với nghệ sĩ Quyền Linh về ý tưởng kích cầu du lịch Việt Nam  (03/07/2020)

(TITC) - Ngày 02/7/2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với nghệ sĩ Quyền Linh về ý tưởng kích…
TIN NỔI BẬT