Tổng cục Du lịch, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển du lịch, mobile app, Dashboard, thẻ du lịch, Thẻ Việt - Một thẻ quốc gia,

Tổng cục Du lịch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch

Tổng cục Du lịch tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch  (29/11/2019)

(TITC) – Sáng ngày 29/11/2019, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin phát triển du lịch để giới thiệu một…
TIN NỔI BẬT