Tổng cục Du lịch, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, hội thảo, sức chịu tải môi trường, điểm du lịch, Vườn quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình, bản Lác, Hòa Bình,

Đánh giá sức chịu tải môi trường của Vườn quốc gia Cúc Phương và bản Lác

Đánh giá sức chịu tải môi trường của Vườn quốc gia Cúc Phương và bản Lác  (05/12/2019)

(TITC) – Sáng ngày 3/12/2019, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) tổ chức Hội thảo “Đánh giá sức chịu tải môi trường…
TIN NỔI BẬT